МОРСЬКИЙ ТЕРМІНАЛ

надає послуги з приймання, зберігання і відвантаження рослинних олій та меляси на морський транспорт, одночасно працюючи із залізничним та автомобільним транспортом, у будь-яких вантажних напрямках...

 • UKRAINIAN
 • RUSSIAN
 • ENGLISH

ЛАСКАВО ПРОСИМО

 • Шановні пані та панове! Компанія «ЕВЕРІ» пропонує Вам ознайомитися з Морським Перевантажувальним Терміналом до складу якого входить: «Комплекс з перевантаження рослинних олій» та «Комплекс з перевантаження меляси».
 • При розробці проектної документації та будівництві об'єкту був врахований досвід провідних світових і українських компаній, що спеціалізуються на наданні послуг з перевалки, а також прогноз щодо зростання виробництва меляси бурякової та олії рослинної в Україні.

 

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОФІС

 • Центральний офіс компанії розташований: Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська 117. Штат співробітників компанії складає: 250 чоловік.

Вас вітає місто Миколаїв – ілюсторвана презентація нашого рідного міста.

Морський Термінал – компанія "ЕВЕРІ"

ПРО КОМПАНІЮ

 • Компанія «ЕВЕРІ» створена у 2006 році. На даний момент компанія успішно розвивається як на внутрішньому так і на зовнішньому ринках.
 • Компанія займає одну з провідних позицій на українському ринку з перевантаження меляси бурякової (побічна продукція бурякоцукрового виробництва) та олії рослинної. Через морський перевантажувальний термінал компанії «ЕВЕРІ» перевантажується до 37% виробленої на Україну меляси.
 • Діяльність компанії має диверсифікований характер. Крім надання послуг з перевалки включає в себе: експорт, продаж на внутрішньому ринку рослинних олій, олійних та зернових культур, а також надання транспортно-експедиційного обслуговування залізничним і автомобільним транспортом.

Візитівка компанії "ЕВЕРІ" – ілюстрована розповідь про Морський Термінал.

Складові частини Морського Терміналу

Будівництво Морського Перевантажувального Терміналу в портовій зоні обумовлено економічно вигідним розташуванням нашої країни, наявністю розвиненої портової інфраструктури і водної акваторії – водний транспорт є найекономічнішим та ефективним.

ОПИС ТЕРМІНАЛУ

 • Морський Перевантажувальний Термінал межує з АМПУ. Загальна площа території, яку займає об'єкт, становить – 66 824 кв.м.
 • Місцезнаходження: 54017, Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117.
 • Термінал за характером операційної діяльності є морським спеціалізованим комплексом, що забезпечує прийом, зберігання, якісний супровід і відвантаження рослинної олії та меляси на суміжні види транспорту, і складається з берегової та портовій частини.

ХАРАКТЕРИСТИКА

 • До складу споруд берегової частини, тобто території Терміналу по вул. Громадянська, 117, що забезпечує прийом і відвантаження продуктів, входять:
  –32 резервуарів для зберігання рослинних олій: ємністю 4х3000 куб.м.; 7х6000 куб.м.; 5х980 куб.м.; 4х190 куб.м.;1х4000 куб.м.;3х2000 куб.м.; 8х6600 куб.м.
  –4 насосні станції для перекачування рослинних олій оснащені пультами управління та системою електромеханічних засувок;
  –Кількість відвантажувальних насосів - 12 шт;
  –Кількість зливних насосів - 20 шт;
  –Кількість пожежних насосів - 6 шт;
  –3 залізничні зливні естакади на 16 цистерн рослинної олії;
  –5 автомобільніих зливних естакад на 22 цистерни рослинної олії;
  –4 резервуари для зберігання меляси ємністю 4х5000 куб.м.;
  –естакада по заливу олії в автотранспорт і флекситанки;
  –насосна станція для перекачування меляси, оснащена пультом управління та системою електромеханічних засувок;
  –Кількість насосів - 6шт;
  –залізнична зливна естакада на 12 цистерн меляси;
  –автомобільна зливна естакада на 8 цистерн меляси.
  -Максимальна швидкість завантаження рослинної олії на судно - 450 тонн/год.
  -Максимальна швидкість завантаження меляси на судно - 550 тонн/год.
 • До складу споруд портової частини на причали № 2, 3, 4 ДП АМПУ які забезпечують відвантаження продуктів на морські танкери водотоннажністю до 35 тис. тонн, входять:
  – причальні пристрої для з'єднання берегових і суднових трубопроводів;
  – пересувний портал, який підтримує технологічні рукави.

Принцип роботи Морського Терміналу

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ

 • Рослинні олії та меляса надходять до Морського Терміналу автомобільним та залізничним транспортом для накопичення суднових партій і відвантаження їх на морський транспорт через причали ДМПУ.
 • Подача рослинних олій та меляси з Морського Терміналу на причали ДМПУ здійснюється за трьома вантажними трубопроводами (Ду олія = 250мм – 2шт; Ду меляса = 400мм – 1шт.), довжиною 610 метрів кожний.
 • Підхід суден до операційної акваторії здійснюється по Бузько-Дніпровсько-Лиманському каналі до Сіверсово-Костянтинівського (тринадцятого) коліна та далі по вхідному рейду. За допомогою буксирів танкер підводять паралельно лінії причалу і притискають до причалу з таким розрахунком, щоб мідель судна опинився в центрі технологічного майданчика вантажних трубопроводів рослинної олії та меляси.

СТРУКТУРА ТЕРМІНАЛУ

 • Система кількісного обліку реалізована за допомогою вагового контролю вантажу, що поступає автомобільним або залізничним шляхом.
 • Система вхідного якісного контролю кожної партії вантажу здійснюється атестованою лабораторією підприємства.
 • Впровадження на нашому терміналі інтегрованої системи менеджменту за міжнародними стандартами ISO 22000 та ISO 9001 та її результативне функціонування забезпечують управління ризиками та мінімізацію їх виникнення. Безпека харчових продуктів і якість гарантуються об'єднаними зусиллями всіх учасників цього ланцюга. З цією метою на нашому підприємстві визначені процеси та їх взаємозв'язок, а також розподілені повноваження і відповідальність працівників в області системи безпеки харчових продуктів.
 • Система автоматизації дозволяє знизити експлуатаційні та виробничі витрати, а також наочно дає уявлення про поточні операції в режимі он-лайн.
 • Система охоронних заходів забезпечує безпеку вантажу, що знаходиться на зберіганні яка включає фізичну охорону, автоматичну систему охоронної сигналізації, відео спостереження, тощо...

ПУСК ТЕРМІНАЛУ

 • Березень 2010 – вводиться до експлуатації перша черга будівництва.
 • Грудень 2011 – вводиться до експлуатації друга черга будівництва.
 • Лютий 2012 – вводиться до експлуатації третя черга будівництва.
 • Листопад 2013 – вводиться до експлуатації четверта черга будівництва.
 • Березень 2015 – вводиться до експлуатації п'ята черга будівництва.

 • Нині Морський Термінал успішно функціонує і надає послуги з приймання, зберігання і відвантаження. Загальний тоннаж одноразового зберігання на сьогодні складає 141 000 тонн, з них 27 500 тонн зберігання меляси бурякової та 113 600 тонн олії рослинної. Цей об'єм зберігання дозволяє перевантажити не менше 300 тис. тонн меляси бурякової та 1,2 млн.тонн олії рослинної на рік. Комплекси дозволяють одночасно працювати з автомобільним і залізничним транспортом у будь-яких вантажних напрямках (транспорт-судно, транспорт-резервуар резервуар-транспорт). Можливості Терміналу дозволяють обробляти також і транзитні вантажі, що надходять з інших країн під митним контролем.
  Керівництвом Морського Терміналу підтримуються найвищі соціальні стандарти, постійно контролюється мотиваційний рівень персоналу, що дозволяє мати стабільно високі показники рівня задоволеності співробітників, а також з упевненістю дивитися в майбутнє.

Перевантажувальний комплекс "ЕВЕРІ" – характеристика Морського Терміналу.

ПЛАНИ компанії "ЕВЕРІ"

 • В 2016 році ТОВ "Евері" планує збільшення об'эму одночасного зберігання масла на 24 000 тонн шляхом будівництва чотирьох резервуарів. Також планується збільшення кількості прийому залізничних цистерн з рослинним маслом шляхом реконструкції меласної естакади. Планується підключення реконструюється об'єкта до існуючих інженерних і технологічних мереж підприємства. На ділянці будівництва планується впорядкування території. На основі розробленого розділу «Оцінка впливу на навколишнє природне середовище», при будівництві та експлуатації об'єкта, вплив запланованої діяльності на навколишнє середовище незначне (в рамках нормативних допусків). Будівництво планується на 2016-2017 р.р.

РОЗРОБКИ

 • В останні роки під впливом процесів глобалізації у світовій економіці відбуваються зміни в областях господарського управління. У постіндустріальному інформаційному суспільстві основними об’єктами господарського управління стають індустріальні підприємницькі мережі. Перехід від чисто ринкових до мережних відносин фірм, які кооперуються, отримав світове поширення в кінці ХХ ст. в США, Великобританії, Німеччини. У цих країнах накопичений досвід планування та реалізації кооперативної стратегії в мережах, динаміка співробітництва між фірмами в мережевих альянсах, які отримали назву - економічні кластерні системи (кластери).
 • Сенс кластерного підходу полягає у підвищенні рівня конкурентоспроможності всіх учасників за рахунок ефекту масштабу, зниження витрат, завдяки спільним проектам та оптимізації виробничих ланок і структур, доступу до специфічних матеріальних і трудових ресурсів, обміну знаннями.
 • У період 2008-2012рр. ґрунтуючись на розробці вчених Національного університету кораблебудування імені адмірала С.О. Макарова, за активної участі Миколаївського морського торговельного порту було заплановано створення морського транспортного кластера.
 • Окремі елементи даної системи випробувані при проектуванні, будівництві та експлуатації наливного терміналу ТОВ «ЕВЕРІ»: коли були задіяні підприємства автомобільного та залізничного транспорту, будівельна організація.
 • В результаті аналізу результатів теоретичних досліджень і практики було запропоновано укласти договір про організацію морської кластерної системи «Миколаїв-1». Вони повинні бути основою забезпечення конкурентоспроможності мореходнохозяйственного комплексу Миколаївського регіону.

ФОРМА зворотнього зв'язку

Ім'я, назва:  
Поштова адреса:  
Телефони:  
Електронна пошта:  
Звернення:  
Введіть код:   Клацнути для оновлення коду >>
   

КОНТАКТИ

ТОВ "ЕВЕРІ"
54017, Україна, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117
тел/факс: +38 (0512) 76-81-76, 76-81-74